Dofinansowanie

Dofinansowanie UNIA

BERKWIT HALINA KWIATKOWSKA realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Rozwój firmy Berkwit na rynkach zagranicznych” poprzez realizację działań przewidzianych w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Przedmiotem projektu jest udział Berkwit w międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy. Działania proeksportowe w ramach projektu odbędą się w latach 2020-2021. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Berkwit Halina Kwiatkowska poprzez rozwój działalności eksportowej, zdobycie nowych rynków oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach targowych przyczynić ma się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa , promowania wyrobów Berkwit oraz wzrostu przychodów z eksportu.

Wartość projektu: 90 718,04 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 39 547,98 PLN